Radiooperator w służbie lotniczej

Kurs pozwala na przystąpienie do egzaminu państwowego i zdobycie uprawnień radiooperatora w służbie lotniczej ogólnej. 4 godziny teorii.

 • Opis produktu

Kurs do uzyskania uprawnień radiooperatora w służbie lotniczej ogólnej. 4 godziny zajęć teoretycznych.

Kurs składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej. 

 

Część teoretyczna - 4 godziny zajęć:

 1. Znajomość ogólnej budowy i zasad działania urządzeń radiotelefonicznych stosowanych w służbie ruchomej lotniczej, znajomość ogólnych zasad wykorzystania innych urządzeń, najczęściej stosowanych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej;
 2. Znajomość podstawowych zasad radiotelefonii;
 3. Znajomość procedur łączności radiotelefonicznej zgodnie z międzynarodowymi przepisami obowiązującymi w telekomunikacji lotniczej;
 4. Szczegółowa znajomość regulaminów stosowanych w radiokomunikacji lotniczej, a szczególnie części dotyczących bezpieczeństwa życia ludzkiego (procedury w języku polskim lub angielskim).

Uwaga:

 • W celu wydania uprawnienia Radiooperatora w Służbie Lotniczej wymagane jest odbycie 10 godzinnej praktyki w zakresie korzystania z radia lotniczego. Dopuszcza się realizację praktyki na symulatorze. Cena szkolenia nie uwzględnia realizacji zajęć praktycznych.
 • Do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty może przystąpić osoba, która ukończyła 15 rok życia;
 • Na przystąpienie do egzaminu na świadectwo operatora radiotelefonisty stacji lotniskowej oraz świadectwo ogólne operatora radiotelefonisty osoby, która nie ukończyła 18 lat, wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

 

Szczegółowy zakres szkolenia:

 1. Informacje wstępne
 2. Telekomunikacyjna służba lotnicza
 3. Stacje lotnicze
 4. Rodzaje łączności
 5. Częstotliwości
 6. Meldunek pozycyjny, NOTAM
 7. Transmisje niedozwolone i zakłócenia
 8. System czasu i rejestracja korespondencji 
 9. Nawiązanie łączności
 10. Stosowanie kodów i skrótów
 11. Rodzaje depesz i kolejność pierwszeństwa
 12. Częstotliwości radiowe w niebezpieczeństwie
 13. Zagadnienia łączności radiotelefonicznej
 14. Sposób nadawania
 15. Frazeologia lotnicza
 16. Znaki wywoławcze stacji lotniczych
 17. Procedury radiotelefoniczne
 18. Procedury kontroli radiostacji 
 19. Wymiana korespondencji radiotelefonicznej
 20. Wykorzystywanie częstotliwości
 21. Utrata łączności
 22. Łączność radiotelefoniczna w niebezpieczeństwie 
 23. Łączność radiotelefoniczna w sytuacjach naglących
 24. Służba radionawigacyjna
 25. Służba rozgłaszania.

 

Szkolenie prowadzone jest w identycznym zakresie jak dla pilotów załogowych statków powietrznych, dlatego zapraszamy kandydatów do uzyskania uprawnień do pilotowania samolotów, szybowców lub helikopterów. Zajęcia prowadzi licencjonowany kontroler ruchu lotniczego. 

 

ZASTOSOWANIE 

Wykonywanie operacji lotniczych w przestrzeni kontrolowanej wymaga umiejętności prowadzenia komunikacji lotniczej z organami zarządzającymi ruchem powietrznym. Umiejętności te powinny być potwierdzone odpowiednimi uprawnieniami, które wydaje Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE. Aby zdobyć takie uprawnienia należy przejść odpowiednie szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne a następnie zdać egzamin w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 

 

Uprawnienia dają możliwość legalnego posługiwania się radiem lotniczym co w znacznym stopniu podnosi bezpieczeństwo i komfort wykonywanych czynności lotniczych. W szczególności podczas lotów na dużych wysokościach kiedy istnieje możliwość napotkania ogólnego ruchu lotniczego (General Aviation) warto posiadać radio lotnicze odpowiednie umiejętności i uprawnienia aby w bezpieczny sposób separować się od innych. 

 

Radio daje ogromy komfort pracy: poznasz wysokości pozycje i kierunki lotów pilotów zgłaszających się do Służby Informacji Powietrznej FIS, dodatkowo sam będzie miał możliwość nadawania komunikatów informujących o Twoim położeniu - dzięki czemu wszyscy pozostali uczestnicy ruchu będą mogli spokojnie Cię ominąć. 

Szukasz innego zestawu idealnie
dopasowanego do Twojej działalności??
Skontaktuj się z nami - nasi eksperci pomogą dobrać odpowiedni sprzęt lub zaproponują szkolenie specjalistyczne w wybranym zakresie.
 

Polecane produkty

Modele 3D

1 800 
( 1 800 )
zobacz

Wideofilmowanie - Montaż i obróbka - Adobe Premiere

1 800 
( 1 800 )
zobacz

AutoCAD - kompleksowy kurs

1 400 
( 1 400 )
zobacz

Fotografia - obróbka zdjęć

1 250 
( 1 250 )
zobacz

Wideofilmowanie - Montaż i obróbka - DaVinci Resolve

1 800 
( 1 800 )
zobacz

Ortofotomapy

1 800 
( 1 800 )
zobacz

Szkolenie - Search and Rescue

1 600 
( 1 600 )
zobacz

Radiooperator w służbie lotniczej

400 
( 400 )
zobacz