Nowe przepisy lotów dronami - 2019

2019-01-16
Nowe przepisy lotów dronami - 2019

 


Nowe przepisy dotyczące lotów dronami - 2019

[AKTUALIZACJA 11.2019] - Omawiane przepisy weszły w życie zgodnie z poniższym tekstem oraz są aktualnie obowiązującymi przepisami dronowymi w Polsce.


Najpóźniej 31 stycznia 2019 roku wejdą w życie nowe przepisy lotów dronami VLOS oraz BVLOS. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze (...) zmienia m.in. warunki wykonywania lotów, terminy dotyczące zgłaszania lotów, warunki szkolenia, opłaty u i wiele innych. Cały dokument ma 13 stron, a w artykule przedstawiamy wszystkie nadchodzące zmiany w pigułce.


Źródło: Dziennik Ustaw 

 

Szkolenia VLOS

1) Przestaje obowiązywać limit wiekowy dla osób chcących uzyskać świadectwo kwalifikacji. Osoby poniżej 18 roku życia (min. 13 lat) muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2) Przy szkoleniu do 5kg nie płacimy 200zł za badania, ponieważ nie będzie obowiązku posiadania badań lotniczo-lekarskich przez operatora UAVO z uprawnieniami VLOS do 5 kg. Wszystkie pozostałe uprawnienia w tym nawet doszkolenie MR25kg (Podwyższenie wagi maksymalnej drona jaki możemy sterować) VLOS - będą wymagały przeprowadzenia i opłacenia badań tak jak dotychczas. 

3) Przy szkoleniu do 5kg nie płacimy 163zł za Egzamin, ponieważ nie będzie obowiązku zdawania egzaminów państwowych na UAVO z uprawnieniami VLOS do 5 kg. 

4) Egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny będzie organizowany w podmiocie szkolącym.

5) Pozostaje opłata za wydanie Świadectwa Kwalifikacji - nadal 44zł wysyłane na konto ULC.

6) Wymagane będzie doszkolenie różnic jeżeli będziemy już w trakcie kursu w czasie wejścia zmian.

7) Ukażą się nowe programy szkolenia dla ośrodków zaraz po wejściu w życie zmienionego rozporządzenia (trwają ostatnie prace nad przesłanymi uwagami).

 

Szkolenia BVLOS i MR25kg


1) Większa ilość wymaganych godzin praktycznych

2) Pozostają badania oraz opłaty za egzamin państwowy za kurs BVLOS i MR25 (również sam VLOS do 25kg)

 

Dofinansowanie do 80% na szkolenia UAVO w DRON.edu.pl

 

Katalog dronów DJI

  

Zmiany w lotach dronami:

1) Powstała nowa kategoria: Loty FPV dronem o masie do 2kg.

Oznacza to, że w końcu pojawiły się konkretne regulacje głównie dla operatorów racerów - czyli dronów wyścigowych oraz wszystkich latających w Goglach. 


Przepisy dotyczące lotów FPV czyli z widokiem z pierwszej osoby dotyczą lotów rekreacyjnych, sportowych i innych niż rekreacyjne i sportowe - czyli komercyjne.

Loty są możliwe bez udziału dodatkowego obserwatora jeżeli są wykonywane:

* Do wysokości nie większej niż 50m nad poziomem terenu
* W promieniu do 200m od operatora
* W odległości poziomej nie mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast, osiedli lub od zgromadzeń osób na wolnym powietrzu

2) Spoglądanie na ekran tabletu podczas lotu będzie dopuszczalny podczas lotów VLOS i nie będzie interpretowany jako lot BVLOS. 

3) Zmiana definicji bezpiecznej odległości w lotach VLOS: 

Bezpieczna odległość jest to odległość bezzałogowego statku powietrznego od innych statków powietrznych, przeszkód, osób lub zwierząt, umożliwiająca uniknięcie kolizji, wynikająca z analizy panujących warunków meteorologicznych, otoczenia i przeszkód znajdujących się w obszarze wykonywania lotów oraz rodzaju używanego bezzałogowego statku powietrznego i kwalifikacji operatora


Usunięto z załączników przepisy odnośnie wykonywania lotów w odległości poziomej od mienia w związku z bardzo szerokim znaczeniem tego pojęcia, które w dotychczasowej formie powodowało problemy z jego interpretacją i utrudniało wykonywanie operacji.

Operatorzy posiadający uprawnienia VLOS będą mogli legalnie latać w terenie zabudowanym czyli nad budynkami - dbając jedynie o bezpieczną odległość, którą sami każdorazowo określą.

4) Loty komercyjne wykonywane przez osoby poniżej 18 roku życia będą musiałby być wykonywane pod nadzorem osoby dorosłej. 

 

 

Zmiany w lotach BVLOS

To te przepisy zostały zmodyfikowane w największym stopniu. Wprowadzono dodatkowe określenia odnośnie wysokości, wprowadzono nowe pojęcia dotyczące rodzaju wykonywanych lotów czy określono parametry i wymagania techniczne co do samych dronów. Zmian jest więcej i o to wszystkie z nich.

 

Aby wykonać lot BVLOS musimy poinformować odpowiednią instytucję odpowiadającą za ruch lotniczy o zamiarze wykonania lotu co najmniej 7 dni przed dniem wykonania lotu.
Loty wykonujemy z uwzględnieniem uwag przekazanych przez służbę ruchu lotniczego oraz spełniając wszystkie pozostałe warunki określone przepisami:

 

Warunki dotyczące wysokości lotów:

 

a) Loty operacyjne i specjalistyczne:

* do wysokości nie większej niż 120m nad poziomem terenu (AGL),

* z prędkością nie większą niż 150 km/h 

 

b) Loty automatyczne:

* do wysokości 50m AGL lub do wysokości 50m nad najwyższą przeszkodą znajdującą się w promieniu 100 m od miejsca wykonywania lotu;

* wykonywane w odległości poziomej mniejszej niż 100 m od zabudowy miejscowości, miast lub osiedli wykonuje się za zgodą i na warunkach władz miejscowości lub miasta;

* z prędkością nie większą niż 150 km/h 

 

c) Loty szkoleniowe

* do wysokości nie większej niż 120m nad poziomem terenu (AGL),

* z prędkością nie większą niż 150 km/h 

* w odległości poziomej co najmniej 150m od osiedli i innych skupisk ludności oraz w odległości poziomej nie większej niż 500 m od operatora wykonującego lot;

 

Warunki dotyczące zgłoszeń oraz wyposażenia drona:


1) Dron musi zostać wpisany do do ewidencji prowadzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) lub obcej ewidencji cywilnych statków powietrznych oraz musimy uzyskać pozwolenie od Prezesa ULCu na lot.

2) Dron musi być wyposażony w światło białe, błyskowe, umieszczone na górnej powierzchni obudowy w sposób zapewniający dookólną emisję światła (Samolot musi mieć dodatkowo światło zielone oraz czerwone ciągłe).

3) Przekazywanie danych z telemetrii odnośnie wysokości, prędkości, toru lotu, stanu naładowania akumulatorów oraz jakości sygnału.

4) Posiadanie systemu Fail-Safe czyli automatyczny powrót do miejsca startu, automatyczne lądowanie oraz lokalizację podstawową. Automatyczny powrót znany z dronów DJI pod nazwą Return To Home (RTH).

5) Rejestrator parametrów lotu (Zapisywanie logów)


6) Dodatkowo wielowirnikowiec wyposażony musi być w:

* Kamerę czyli urządzenie zmniejszenie ryzyko kolizji z innym statkiem powietrznym lub przeszkodą.

* Lokalizator awaryjny - w celu określenia bieżącego położenia bezzałogowego statku powietrznego w przypadku bezpowrotnej utraty możliwości sterowania tym statkiem lub występowania przerw w łączności pomiędzy stacją zdalnego sterowania bezzałogowego statku powietrznego, a tym statkiem.

 



Niektóre powyższe wymagania sprawiają, że wszystkie najbardziej znane na rynku drony typu Mavic, Phantom, Matrice, Yuneec nie spełniają wymagań dotyczących lotów BVLOS.
Do dronów tego typu należałoby dołączyć dodatkowe oświetlenie (spełnia np. Mavic 2 Enterprise) oraz dodatkowy, zewnętrzny lokalizator GPS, który pomoże w odnalezieniu drona w przypadku jego awarii. 

 


 

Zmiana granicy strefy EPR (R) dla Parków Narodowych

Chodzi o zmianę granic strefy, która znajduje się nad Parkami Narodowymi. Po zmianie przepisów - granica strefy będzie obowiązywała tylko w fizycznych granicach Parków Narodowych.

Znosi to występujący wcześniej problem gdzie strefa "wystawała" poza obszar parku i nie było osoby, która mogła nam udzielić pozwolenia na lot. Na poniższym przykładzie widać strefę Parku Narodowego, która wykracza poza jej fizyczną granicę. Aby latać dronem na terenie Parku Narodowego nadal trzeba będzie zgodę od zarządzającego, jak dotychczas. 

 

Granice strefy R

Loty nad obiektami strategicznymi

Dodano punkt 4.6 - Loty nad rurociągami paliwowymi, liniami energetycznymi i liniami telekomunikacyjnymi, zaporami wodnymi, śluzami oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne, wykonuje się z zachowaniem szczególnej ostrożności - czyli ostrożności polegającej na zwiększeniu uwagi, dostosowaniu zachowania operatora lub zabezpieczenia i przystosowania miejsca startu i lądowania bezzałogowego statku powietrznego lub obszaru, nad którym lot się odbywa, do warunków i sytuacji zmieniających się podczas wykonywania lotu, w stopniu umożliwiającym bezpieczne wykonanie lotu.


Określono kolor kamizelki

W nowych przepisach stworzono dokładną definicję tego co każdy operator drona powinien mieć na sobie podczas lotów czyli kamizelki. Według definicji: jest to kamizelka ostrzegawcza – odzież ostrzegawczą o intensywnej barwie w kolorze żółtym, czerwonym, pomarańczowym lub zielonym noszoną na odzieży wierzchniej.


Podsumowanie zmian w przepisach

Najwięcej uwagi położono na zmianę przepisów BVLOS. To do nich było najwięcej uwag i wymagały najszerszego omówienia. W końcu pojawią się odpowiednie regulacje, które konkretnie określają warunki wykonywania lotów, które operatorzy będą w stanie spełnić. 

Podchodząc do kursu VLOS do 5kg oszczędzamy prawie 400zł - nie płacimy za orzeczenie leczniczo-lekarskie oraz przeprowadzenie egzaminu państwowego.

Zniesione zostanie wymaganie pełnoletności przy podejściu do kursów UAVO.
Zwiększy się ilość godzin praktycznych na szkoleniach BVLOS oraz doważeń (MR25kg) więc ceny za te kursy pójdzie w górę. Oprócz tego pojawiają się konkretne przepisy dotyczące lotów FPV, których dotychczas brakowało.

Wydaje się, że wszystkie zmiany mają sens, jednak musimy poczekać na wejście ich w życie oraz pierwsze ich zastosowanie aby móc w pełni odpowiedzieć, że wprowadzono dobre zmiany. 

 

Pokaż więcej wpisów z Styczeń 2019
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel